Uppdrag

Vd och grundare, Craft Space, oktober 2017 – pågående: vår vision är att alla människor ska ha en mer kreativ vardag. Det gör vi genom att inspirera genom sociala medier, vår webbplats och workshops i olika kreativa tekniker.

Webbredaktör, jarnvagsjobb.se, oktober 2011 – pågående: arbetar med utveckling av jarnvagsjobb.se tillsammans med en styrgrupp från JBS. Jag ansvarar för uppdatering av webbplatsen. Tar fram innehåll och skapar annonskampanjer för sociala medier.

Webbredaktör och kommunikatör, Tågföretagen, april 2012 – pågående: projektledare och webbredaktör för Tågoperatörernas webbplats och arbete med Tågoperatörernas kommunikation efter behov.

Kommunikationsansvarig, IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, januari 2014 – 14 februari 2019: arbetar med IDEAs kommunikation och närvaro i Almedalen.

Projektledare, Future City, april 2010 – augusti 2017: leder arbetet med Future City, en tävling för åk 6-9, där skola och näringsliv möts. Eleverna spelar Minecraft och skapar en stad som de sedan redovisar som modell, skriftligt och muntligt.

Skribent, Womentor, april 2010 – december 2014: skriver artiklar och nyhetsbrev för Womentor, ett mentorprogram för kvinnliga chefer i IT-branschen.

Webbstrateg, Bemanningsföretagen, april 2012 – december 2012 flytt av  bemanningsforetagen.se till en uppgraderad webbplattform med ny struktur och ny funktionalitet under våren 2012 och sedan löpande arbete med innehåll och struktur.Webbstrateg, Svenska Teknik&Designföretagen, april – augusti 2012: std.se flyttas till en uppgraderad webbplattform med ny struktur och ny funktionalitet.

Webbstrateg, Almega Serviceentreprenörerna, maj 2012 – augusti 2012: serviceentreprenorerna.se ska flyttas till en uppgraderad webbplattform med ny struktur och ny funktionalitet.

Webbprojektledare, VäljIT, december 2011 – mars 2012: ta fram en ny del på valjit.se där företags aktiviteter för unga ska samlas.

Webbstrateg och projektledarstöd, branschorganisation, juni 2010 – december 2011: hjälpa till att strukturera en ny webbplats och stödja i projektledaren i att leda projektet.

Webbprojektledare, Järnvägsentreprenörerna, mars 2011 – maj 2011: flytta Järnvägsentreprenörernas webbplats fsj.se till Almegas webbplattform.

Skribent, Almedalen, Almedalsveckan varje år: skriver webbartiklar för olika organisationer. Läs mer under Almedalsveckantaggen.

Webbprojektledare och projektdeltagare, VäljIT.se, februari 2010 – maj 2011: ett projekt tillsammans med elever på Thorildsplans gymnasium för att utveckla och locka fler unga till ungdomskarriärsajten VäljIT.se

Projektledare förstudie Merkuriusprojektet, Svenskt Näringsliv, november 2010 – mars 2011

Webbprojektledare, GrönIT, november 2010 – februari 2011: flytta webbplatsen till ny plattform. Med både ny design och struktur.

Webbprojektledare, Kassaregisterrådet, november 2010 – februari 2011: ta fram en ny webbplats för IT&Telekomföretagens branschråd Kassaregisterrådet.

Webbprojektledare, Tågoperatörerna, november 2009 – maj 2010: flytt av Tågoperatörernas webbplats till ny teknik. Med både ny design och struktur.

Webbprojektledare, Conera, september 2009 – maj 2010: flytt av conera.se till ny teknik.

Webbprojektledare, SRY, mars – april 2010.

eSkillsWeek2010, IT&Telekomföretagen, november 2009 – april 2010: jobba i projektgruppen tillsammans med IT&Telekomföretagen med fokus på valjit.se och marknadsföring.

Webbprojektledare, Bemanningsföretagen, juni – oktober 2009: ta fram en ny webbplats, tryggbemanning.se, där auktorisationen kan marknadsföras.

Webbprojektledare, Almega Serviceentreprenörerna, maj – oktober 2009: ta fram en ny webbplats där Almega Serviceentreprenörerna kan berätta om sina branschaktiviteter och marknadsföra auktorisationen Auktoriserad Serviceentreprenör.

VäljIT, IT&Telekomföretagen, juni – augusti 2009: uppdatering av webbplatsen tillsammans med sommarjobbaren som vann vårens tävling på valjit.se.

Webbprojektledare, Almega, oktober 2008 – maj 2009: övergripande projektledare för Almegas webbplatser när det gäller struktur, utveckling och innehåll. De nya sajterna almega.se (numera ny webbplats), vardforetagarna.se, std.se och itotelekomforetagen.se lanserades den 3 februari 2009. Sajten bemanningsforetagen.se ingår också i projektet. Den lanserades tidigare.

Nu fortsätter arbetet med intranätet som integreras med övriga webbplatser.

Code of Conduct och policyer, Almega, november 2008 – juni 2009:  bollplank i arbetet med en ny Code of Conduct för företaget och genomgång och omarbetning av policyer, rutiner och instruktioner.

Målgruppsanalys, branschorganisation, mars – april 2009: en kvalitativ undersökning av medlemmarnas förväntningar på organisationen när det gäller kommunikationen.

VäljIT, IT&Telekomföretagen, webbprojektledare, oktober 2010 – pågående, juni – augusti 2009, oktober 2008 – mars 2009

Vardforetagarna.se, Vårdföretagarna, webbprojektledare innehåll, januari – februari 2009.

Jultävling, Bemanningsföretagen, 2008 och 2010: projektledning av webbtävlingen Sveriges jobbigaste julsång:
Lyssna på 2008 års sång
Lyssna på 2010 års sång

Kortare uppdrag: rådgivning kring webborganisation, skriva och redigera texter.