Uppdrag

Kommunikationsansvarig, IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, januari 2014 – pågående: arbetar med IDEAs kommunikation och närvaro i Almedalen.

Projektledare, Future City, april 2010 – pågående: leder arbetet med Future City, en tävling för åk 6-9, där skola och näringsliv möts. Eleverna spelar SimCity och skapar en stad som de sedan redovisar som modell, skriftligt och muntligt.

Webbredaktör, jarnvagsjobb.se, oktober 2011 – pågående: arbetar med utveckling av jarnvagsjobb.se tillsammans med Järnvägsentreprenörernas redaktionsgrupp och uppdaterar sajten med nya lediga jobb.

Webbredaktör och kommunikatör, Tågoperatörerna, april 2012 – pågående: webbredaktör för Tågoperatörernas webbplats och arbete med Tågoperatörernas kommunikation efter behov.

 

Skribent, Womentor, april 2010 – december 2014: skriver artiklar och nyhetsbrev för Womentor, ett mentorprogram för kvinnliga chefer i IT-branschen.

Webbstrateg, Bemanningsföretagen, april 2012 – december 2012 flytt av  bemanningsforetagen.se till en uppgraderad webbplattform med ny struktur och ny funktionalitet under våren 2012 och sedan löpande arbete med innehåll och struktur.Webbstrateg, Svenska Teknik&Designföretagen, april – augusti 2012: std.se flyttas till en uppgraderad webbplattform med ny struktur och ny funktionalitet.

Webbstrateg, Almega Serviceentreprenörerna, maj 2012 – augusti 2012: serviceentreprenorerna.se ska flyttas till en uppgraderad webbplattform med ny struktur och ny funktionalitet.

Webbprojektledare, VäljIT, december 2011 – mars 2012: ta fram en ny del på valjit.se där företags aktiviteter för unga ska samlas.

Webbstrateg och projektledarstöd, branschorganisation, juni 2010 – december 2011: hjälpa till att strukturera en ny webbplats och stödja i projektledaren i att leda projektet.

Webbprojektledare, Järnvägsentreprenörerna, mars 2011 – maj 2011: flytta Järnvägsentreprenörernas webbplats fsj.se till Almegas webbplattform.

Skribent, Almedalen, Almedalsveckan varje år: skriver webbartiklar för olika organisationer. Läs mer under Almedalsveckantaggen.

Webbprojektledare och projektdeltagare, VäljIT.se, februari 2010 – maj 2011: ett projekt tillsammans med elever på Thorildsplans gymnasium för att utveckla och locka fler unga till ungdomskarriärsajten VäljIT.se

Projektledare förstudie Merkuriusprojektet, Svenskt Näringsliv, november 2010 – mars 2011

Webbprojektledare, GrönIT, november 2010 – februari 2011: flytta webbplatsen till ny plattform. Med både ny design och struktur.

Webbprojektledare, Kassaregisterrådet, november 2010 – februari 2011: ta fram en ny webbplats för IT&Telekomföretagens branschråd Kassaregisterrådet.

Webbprojektledare, Tågoperatörerna, november 2009 – maj 2010: flytt av Tågoperatörernas webbplats till ny teknik. Med både ny design och struktur.

Webbprojektledare, Conera, september 2009 – maj 2010: flytt av conera.se till ny teknik.

Webbprojektledare, SRY, mars – april 2010.

eSkillsWeek2010, IT&Telekomföretagen, november 2009 – april 2010: jobba i projektgruppen tillsammans med IT&Telekomföretagen med fokus på valjit.se och marknadsföring.

Webbprojektledare, Bemanningsföretagen, juni – oktober 2009: ta fram en ny webbplats, tryggbemanning.se, där auktorisationen kan marknadsföras.

Webbprojektledare, Almega Serviceentreprenörerna, maj – oktober 2009: ta fram en ny webbplats där Almega Serviceentreprenörerna kan berätta om sina branschaktiviteter och marknadsföra auktorisationen Auktoriserad Serviceentreprenör.

VäljIT, IT&Telekomföretagen, juni – augusti 2009: uppdatering av webbplatsen tillsammans med sommarjobbaren som vann vårens tävling på valjit.se.

Webbprojektledare, Almega, oktober 2008 – maj 2009: övergripande projektledare för Almegas webbplatser när det gäller struktur, utveckling och innehåll. De nya sajterna almega.se (numera ny webbplats), vardforetagarna.se, std.se och itotelekomforetagen.se lanserades den 3 februari 2009. Sajten bemanningsforetagen.se ingår också i projektet. Den lanserades tidigare.

Nu fortsätter arbetet med intranätet som integreras med övriga webbplatser.

Code of Conduct och policyer, Almega, november 2008 – juni 2009:  bollplank i arbetet med en ny Code of Conduct för företaget och genomgång och omarbetning av policyer, rutiner och instruktioner.

Målgruppsanalys, branschorganisation, mars – april 2009: en kvalitativ undersökning av medlemmarnas förväntningar på organisationen när det gäller kommunikationen.

VäljIT, IT&Telekomföretagen, webbprojektledare, oktober 2010 – pågående, juni – augusti 2009, oktober 2008 – mars 2009

Vardforetagarna.se, Vårdföretagarna, webbprojektledare innehåll, januari – februari 2009.

Jultävling, Bemanningsföretagen, 2008 och 2010: projektledning av webbtävlingen Sveriges jobbigaste julsång:
Lyssna på 2008 års sång
Lyssna på 2010 års sång

Kortare uppdrag: rådgivning kring webborganisation, skriva och redigera texter.