Projektledning

Från början till slut

Jag kan hjälpa dig att genomföra dina projekt, från start till mål. Jag är van att leda projekt och en av mina starkaste sidor är att slutföra projekten i tid. Men så klart kan jag också komma in och hjälpa till i vissa delar om du behöver.

Så här brukar jag arbeta i mina projekt

Planering

Skriva projektplan, beslutsunderlag och ta fram budget.

Sätta ihop styrgrupper, projektgrupper och ta in rätt kompetens i projektet.

Ta fram arbetsmetoder som passar för lösningen. Jag jobbar bland annat med service design-processen.

Genomförande

Sätta projektgruppen i arbete och leda dem fram till resultat.

Hålla i projekt- och styrgruppsmöten.

Ta fram referenspersoner och genomföra användartester.

Kontakta potentiella leverantörer och ta in offerter.

Avslut

Utvärdera projektet och skriva slutrapport.