Webb

Inom webbområdet erbjuder Kalas följande tjänster:

Digital strateg

Hur ser företagets webbnärvaro ut? Var finns ni i dag: egen webbplats, Facebook, Instagram, Twitter? Har ni ett eget nyhetsbrev? Vad är målet med att finnas i de olika digitala kanalerna och hur når ni det?

Kalas hjälper till att ta fram en strategi för kommunikationen i era digitala kanaler. Strategin bryts också ner till konkreta mål och aktiviteter som ni sedan kan arbeta utefter.

Webbredaktör

Tar hand om allt innehåll på webbplatsen: skriver och redigerar texter, tar fram bilder och publicerar.